Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : KAS OFFICER (JUNIOR TIME SCALE) TRAINEE KERALA ADMINISTRATIVE SERVICE ENGLISH / KANNADA
Question Code : A

Page:19


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'KAS OFFICER (JUNIOR TIME SCALE) TRAINEE KERALA ADMINISTRATIVE SERVICE ENGLISH / KANNADA' And exam conducted in the year 2020-K. And Question paper code was '016/2020-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 19 out of 20


Excerpt of Question Code: 016/2020-K

98.

99.

100,

ಅನ೦ತರ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಇ೦ದ್ರಜಾಲಿಗನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿ
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಕುರಿಯನ್ನು ಕುಯ್ದು
ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಎದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಕಳ್ಳನು ತಾವು ಕದ್ದು ತಂದಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಒ೦ದು ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇತಾಳವೆಂದು ಬಗೆದು
ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಳ್ಳರೆಲ್ಲ ಓಡುತ್ತಿರುವರೆ೦ದು ತಾನೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಬೇತಾಳವು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆಯೆ೦ದು ಕಳ್ಳರೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದಾಗ
ಮುಖವಾಡದ ಕಳ್ಳನು ತನ್ನ ಮುಖವಾಡ ತೆಗೆದು ಅವರ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇತ್ತ ಗಂಭೀರೆಯೆ೦ಬ ಮುದುಕಿಯು ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾದಳು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಳ್ಳರ ಭಯದಿಂದ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತಳು. ಇತ್ತ ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಅತ್ತ ಕಡೆಯೇ
ಬರುತ್ತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರುತ್ತಿರುವರೆ ಎ೦ದು ಗಮನಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಮುದುಕಿ ಏರಿದ್ದ ಮರಕ್ಕೆ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರ ಹತ್ತಿದ ಕಳ್ಳನು ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಮುದುಕಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯಾರು ನೀನು ಎಂದಾಗ,
ಆ ಮುದುಕಿ ನಾನು ಈ ಮರದ ವ್ಯಕ್ತದೇವತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀಯ ಎಂದಾಗ
ಆಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಾಲಗೆಯಿ೦ದ ಮಾಂಸದ ತುಂಡನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡುವುದಾದರೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ
ಕಳ್ಳನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುದುಕಿಯು ಅವನ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಹೆದರಿದ ಕಳ್ಳನು ಮರದ
ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಕಳ್ಳರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
(ಹ) ಮುದುಕಿಯು ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು
(೫) ಕಳ್ಳರು ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು
(ಲ ಮುದುಕಿಯು ಕಳ್ಳರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದಳು
(2) ಮುದುಕಿ ಕಳ್ಳರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದಳು

(ಹ) ಕಳ್ಳರು ಮುದುಕಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ದೊಯ್ದರು

(೫) ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಇಂದ್ರಜಾಲಿಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ

(ಲ) ಮುದುಕಿಯ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತಸದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು
യ) ಕಳ್ಳರು ಇಂದ್ರಜಾಲಿಗನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ದೊಯ್ದರು

(ಹಿ) ಕಳ್ಳನು ಮುದುಕಿಯ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದನು
(൫ ಮುದುಕಿಯ ನಾಲಗೆ ಕಳ್ಳನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು
(೦) ಕಳ್ಳನ ನಾಲಗೆ ಮುದುಕಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು
(D) ಕಳ್ಳನು ಮುದುಕಿಯ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ

-0೦೦-

19 016/2020 - 8:
1.7.೦.

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

KAS OFFICER (JUNIOR TIME SCALE) TRAINEE KERALA ADMINISTRATIVE SERVICE ENGLISH / KANNADA : Video