Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : KAS OFFICER (JUNIOR TIME SCALE) TRAINEE KERALA ADMINISTRATIVE SERVICE ENGLISH / KANNADA
Question Code : A

Page:15


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'KAS OFFICER (JUNIOR TIME SCALE) TRAINEE KERALA ADMINISTRATIVE SERVICE ENGLISH / KANNADA' And exam conducted in the year 2020-K. And Question paper code was '016/2020-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 15 out of 20


Excerpt of Question Code: 016/2020-K

71.

72.

73.

74,

75.

76.

77.

78.

ಸೂಚನೆ : ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಪದವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು
ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಎಂದು
ಗುರುತಿಸಿ.

ಸೂರ್ಯವಮಿತ್ರನು ಅಗ್ನಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ವಾಯುಭೂತಿಯರಿಗೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭೋಧಿಸಿದನು.
(ಹ) ಭೋದಿಸಿದನು (3) ಬೋಧಿಸಿದನು (೮) ಬೊಧಿಸಿದನು () ತಪ್ಪಿಲ್ಲ

ಮಾನವೀಯತೆಯು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ರೇಷ್ಟತಮ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

(ಹಿ) ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ (೫) ஜஹ்ல்‌ © ஹல்‌ () ತಪ್ಪಿಲ್ಲ

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭುದ್ದಿವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
(ಹಿ) ಬುದ್ಧಿವಂತರ (3) ಬುದ್ದಿವಂತರ (ಲ) ಬುದ್ಧಿವಂತರ യ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕುಲಂಕುಶ ಪರಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ.
(ಹ) ಕೂಲಂಕುಶ (3) ಕೂಲಂಕಷ (ಲ) ಕೂಲಂಕುಷ (2) ತಪ್ಪಿಲ್ಲ

ಸೂಚನೆ : ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ
ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ ನಿ೦ದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಟೈಪಿಸಬಹುದು.
(ಹ) ಕೀ ಹಲಗೆ (3) ಬೀಗದ ಮಣೆ €) ಕೀ ಮಣೆ (D) ಕೀಲಿಮಣೆ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.

(ಹ) ಭಾಷಣ (൫ ಉಪದೇಶ (ಲ) ಉಪನ್ಯಾಸ (D) ಬೋಧನೆ

ಇಂದಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲಬಸ್‌ ತು೦ಬ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
(ಹಿ) ಪುಸ್ತಕ (B) ಪಠ್ಯಕ್ರಮ (ಲ) ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ (>) ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ

ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

(ಹ) ವಾಹನ ನಿರ್ವಾಹಕ (൫ ವಾಹನ ನಿರ್ದೇಶಕ
(ಲ ವಾಹನ ಚಾಲಕ (D) ವಾಹನ ಪಾಲಕ
15 016/2020 - 16

{P.T.O}

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

KAS OFFICER (JUNIOR TIME SCALE) TRAINEE KERALA ADMINISTRATIVE SERVICE ENGLISH / KANNADA : Video