Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA
Question Code : A

Page:8


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA' And exam conducted in the year 2018-K. And Question paper code was '097/2018-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 8 out of 16


Excerpt of Question Code: 097/2018-K

44.

45,

46.

47.

48.

49,

50,

51,

52,

ಕೇರಳಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ नगा ಎಲ್ಲಿ ಬ೦ದಿತು १
(ಹ) ಶ್ರಿಶ್ಕೂರು (೫) ಅರ್ನಾಕುಳಂ (© ಕೊಟಯಂ (D) ಶ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್‌

28, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಾಯದಿ೦ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜಲ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯು :
(ಹ) ಜಲತರಂಗ (8 ಜಲನಿಧಿ © ಜಲಗ್ರಾಮ್‌ (2) ಜಲದಿ

ಮಾಲ್ದೀಸ್‌ ಯಾವ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದೆ 9
(ಹ) ಇಂಡಿಯನ್‌ ಸಾಗರ (೫) ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಸಾಗರ
€) ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ ಸಾಗರ (D) ಅರೇಬಿಯನ್‌ ಸಾಗರ

ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ 9
(ಹ) ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ௫ ಜೈನ ಧರ್ಮ (ಲ) ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ (0) ಪಾರಸೀ

ಯಾವ ಮೊಘಲ ದೊರೆಯು ಅವನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು ?
(ಹ) ಅಕ್ಬರ್‌ (3) ಬಾಬರ್‌ (ಲ) ಶಾಹಜಹಾನ್‌ (D) ಔರಂಗಜೇಬ್‌

ಜನವರಿ 1, 2015 ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 9)
(ಹಿ) ನೀತಿಸುರಕ್ಷಾ (3) ನೀತಿಆಯೋಗ (ಲ) ನೀತಿಇಂಡಿಯಾ (2) ಸಾಗರ ಮಾಲಾ

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ/ಮುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 9
(ಹಿ) ದೆಹಲಿ ) ಮುಂಬೈ © ‏8ؤ‎ (2) ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಿಲವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ 9
(ಹ) ಆಮ್ಲಜನಕ (൫ ಜಲಜನಕ (೦) ಹೇಲಿಯಂ (2) ಇಂಗಾಲದ ಡೈಲಕ್ಸೈಡ್‌

ಕೇರಳಾದ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ 9
(ಹ) ಕೊಟಯಂ (B) ಕೊಲ್ಲಂ (ಲ) ತಿರುವನಂತಪುರಂ (D) ഉ

097/2018 - 1೦ 8 A

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA : Video