Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA
Question Code : A

Page:4


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA' And exam conducted in the year 2018-K. And Question paper code was '097/2018-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 4 out of 16


Excerpt of Question Code: 097/2018-K

10.

11.

12,

13,

14,

15,

16.

ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಲಬಾರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ :
(ಹ) ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು (8) ಮನ್ನತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭನ್‌
(9 ವಾಗ್‌ ಭಡಾನಂದನ್‌ (D) ಅಯ್ಯಂಗಾಳಿ

ಪೊಯ್ಯಾಯಿಲ್‌ ಯೊಹಾನ್ನಾನ್‌ ಎ೦ಬ ಸಲಹೆಗಾರನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ :
(ಹ) ಕುಮಾರಗುರುದೇವನ್‌ (B) ಎ.ಕೆ. ಗೋಪಾಲನ್‌
(ಲ) ವಿಶುಧಾಚಾವರಯಾಚನ್‌ (2) ಅಯ್ಯಂಗಾಳಿ

ಶಿಶು. (೫೫) ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹವಮಾನ ಎದ್ಯಮಾನವು ಯಾವುದು 9
(ಹ) ಹರ್ಮಾಟನ್‌ ® ಲೂ © ಎಲ್‌ ನಿನೊ (0) ಹೆರಿಕೇನ್‌

ಕೇರಳಾದಲ್ಲಿ ಪುಲಾಯರ್‌ ಮತ್ತು ಇಜಾವರ್‌ ಅವರನ್ನು ಓ೦ದುಗೂಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹ ತಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದವರು
ಯಾರು १

(ಹ) ಅಯ್ಯಂಗಾಳಿ (B) ಸಹೋದರನ್‌ ಅಯಪ್ಪನ್‌
(ಲ) ಚಟ್ಟಂಬಿ ಸ್ಥಾಮಿಕಲ್‌ (D) ಮನ್ನತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭನ್‌

ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೇರಳಾದ ಏವೇಕಾನಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ 9
(ಹ) ವೈಕುಂಠ ಸ್ವಾಮಿಕಲ್‌ (೫) ಆಗಮಾನಂದಾ ಸ್ವಾಮಿಕಲ್‌
(9 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು (D) ಚಟ್ಟಂಬಿ ಸ್ಥಾಮಿಕಲ್‌

ವೈಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ?
(५) ಡಿಕೆ. ಮಾಧವನ್‌ ® ಕೆ. ಕೇಳಪ್ಪನ್‌
(ಲ) ಕೆ.ಎ. ವಲ್ಲಾಥೊಲ್‌ (2) ಎ.ಟಿ. ಭಟ್ಟತಿರಿಪಾಡ್‌

ನಾಯರ್‌ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು 9
(ಹ) ಪಟ್ಟಮ್‌ತಾಣ ಪಿಳ್ಳೈ ൫ ಟಿ.ಕ್ಕೆ ಮಾಧವನ್‌
(ಲ) ಮನ್ಮತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭನ್‌ (2) ಕೆ. ಕೇಳಪ್ಪನ್‌

ಇಜಾವರ್‌ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ 9
(ಹ) ಟಿ.ಕೆ. ಮಾಧವನ್‌ ൫ ಡಾ. ಪಿ. ಪಲ್ಪು
€) ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ್‌ (D) ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

097/2018 - 1೦ 4 A

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA : Video