Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA
Question Code : A

Page:6


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA' And exam conducted in the year 2018-K. And Question paper code was '097/2018-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 6 out of 16


Excerpt of Question Code: 097/2018-K

25,

26,

27.

28.

29,

30,

31,

32,

33,

ವಾತಾವರಣದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಜೋನ್‌ ಪದರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು 9
(ಹ) ಟ್ರೋಪೊಸ್ಥಿಯರ್‌ (8) ಸ್ಟೇಟೋಸ್ಟಿಯರ್‌ (0) ಮಿಸೋಸ್ಟಿಯರ್‌ (D) ಥರ್ಮೊಸ್ಥಿಯರ್‌

ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು 9
(ಹ) ಗೀಗರ್‌ ಕೌಂಟರ್‌ (B) ವಿಕಿರಣ
(0) ಕಾರ್ಬನ್‌-14 (D) ರುಬಿಡಿಯಮ್‌-ಡೇಟಿಂಗ್‌

ಕ್ರೋಮೋಜೋಮ್‌ನ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ‏؟‎
‎(ಹ) RNA ൫ DNA
(ಲ) ಹ್ಯುಮನ್‌ ಜಿನೋಮ್‌ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್‌ (>) ಕ್ಲೋನಿಂಗ್‌

ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್‌ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್‌ನ ಮೇಲೆ
ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ 9

(ಹ) ರೋಜರ್‌ ಫೆಡರರ್‌ (3) ಗೇರಿ ಕಾರ್ಪೊವ್‌
(೮) ಗೇರಿ ಕಾಸ್‌ಪರೋವ್‌ (D) ವಿಶ್ವನಾಥನ್‌ ಆನಂದ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ :
(ಹ) ಜುವೆನೈಲ್‌ ಕ್ರೈಮ್‌ (8) ಸೈಬರ್‌ ಕ್ರೈಮ್‌ © ಟೆಲಿ ಕ್ರೈಮ್‌ (2) ಸೈಬರ್‌ ಸೆಲ್‌

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಏನೆ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ۶
(ಹ) ಬಿಳಿ ಹಣ (3) ಬಿಟ್‌ಕಾಯನ್‌ (ಲ) ನಾಸಡಾಕ್‌ (D) ವೆನಾಲಬೋಸ್‌

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೇಂದ್ರಕಾರ್ಯಾಲಯವು ಇಲ್ಲಿದೆ :
(ಹ) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ (3) ವಾಷಿಂಗಟನ್‌ 7೮ (ಲ) ಜ್ರಿಟನ್‌ (D) ಚೈನಾ

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ :
(ಹ) ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (൫ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌
(C) NABARD (0) ಏಕ್ಷಿಮ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌

ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ದಿನವನ್ನು ಇ೦ದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ :
(ಹ) ಮಾರ್ಚ್‌ 21 (B) ಮಾರ್ಚ್‌ 22 (ര ಮಾರ್ಚ್‌ 23 (2) ಫೆಬ್ರವರಿ 2

097/2018 - 1೦ 6 A

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA : Video