Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA
Question Code : A

Page:5


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA' And exam conducted in the year 2018-K. And Question paper code was '097/2018-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 5 out of 16


Excerpt of Question Code: 097/2018-K

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

ಕೇರಳಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು :

(ಹ) ಟ್ರಾವಂಕೂರ್‌ ൪ ಕೊಚ್ಚಿ (ಲ) ಮಲಬಾರ್‌ (D) ಆಲಪುಷ

ಕೇರಳಾದ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು 9

(ಹಿ) ಮಲಬಾರ್‌ (೫) ಕೊಚ್ಚಿ (ಲ) ಟ್ರಾವಂಕೂರ್‌ 00) ತ್ರಿಶ್ಕೂರ್‌

ದ್ಷಿಣ ಕೇರಳಾದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ದೊರೆಯು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು ‏و‎

(ಹ) ಮಾರ್ತಾ೦ಂಡವರ್ಮ (8) ಧರ್ಮರಾಜಾ (ಲ) ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್‌ (2) ರಾಣಿ ಗೌರಿಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಂಡಾರಾವಿಲಾಂಬರಂ ಇವರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು :
(ಹಿ) ಪಳಶಿ ರಾಜಾ (೫) ವೆಲುತ್ತಂಬಿ ದಳಾವಾ

(ಲ) ಪಾಲಿಯಾತಚನ್‌ (D) ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ

ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇರಳಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು +

(ಡಿ) 1969 (®) 1970 © 1971 o 1972

ಈ ದಂಗೆಯು ಟ್ರಾವ೦ಕೂರ್‌ ದಿವಾನರಾದ ಸರ್‌. ಸಿ. ಪಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್‌ ತಪ್ಪು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ
ಕಾರಣವಾಯಿತು :

(ಹಿ) ಆಟ್ಟಿಂಗಳ್‌ ದಂಗೆ (೫) ಕುರಿಚ್ಯ ದಂಗೆ

© ಪುನ್ನಾಪ್ರ - ವಾಯ್ಣಾರ್‌ ದಂಗೆ (D) ಚನ್ನಾರ್‌ ದಂಗೆ

ಆ೦ಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕೇ೦ದ್ರವು ಯಾವುದು ?

(ಹಿ) ದಕ್ಷಿಣಗಂಗೋತ್ರಿ (൫ ಮೈತ್ರಿ (೦) ಶಿರ್‌ಮಾಕ್ಕರ್‌ (2) ನೈ-ಅಲೈ
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಬಂದರು :
(ಹ) ಬೆ೦ಗಳೂರು (3) ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ (0) ಥುಂಬಾ (D) ಹೈದರಾಬಾದ್‌

5 097/2018 - K
{P.T.O}

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

LAB ASSISTANT IN HSE DEPT KOLLAM KOTTAYAM PALAKKAD KANNUR KANNADA : Video