Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept KANNADA
Question Code : A

Page:3


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept KANNADA ' And exam conducted in the year 2020-K. And Question paper code was '003/2020-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 3 out of 16


Excerpt of Question Code: 003/2020-K

003/2020-K

1,

10,

Total Marks : 100 Marks
Time : 1 hour and 15 minutes
ಕುರುವ ದ್ವೀಪ ಯಾವ ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ?

(ಹ) ಭವಾನಿ (3) ಪಾಂಬರ್‌
(೧) ಕಬನಿ (2) ಕುಂತಿಪುಜಾ
ಯಾವ ಆಡಳಿತಗಾರ (॥10)) ಆಂಗ್ಲ (೫31151) ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತ್ರಾವನ್‌ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದನು ?
(ಯ) ಸಾಕಿ ತಿರುನಾಳ್‌ (೫) ಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ
(೮) ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ D) ಧರ್ಮರಾಜ

ಯಾವ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು (1760507) ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ?
(ക) ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ವಲಯ (1161810 500000) (8) ಪ್ರೈಮರಿ ವಲಯ (9/1/7877 Sector)
(೧) ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಲಯ (5000780877 50007) (D) ಟರ್‌ಷಿಯರಿ ವಲಯ ‏0م5601 حمنته1)‎
ಯಾರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಜನರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ?

(ಯ) ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ 04೬0) (8) ಪಂಚಾಯತಿ (8೩೧೦೧೩7೩)
©) ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಲಂ) (D) ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ೧೫01೧ class)
ಅಮೇರಿಕಾದ ವಸಾಹತುಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು ?
(ಹ) ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಒಪ್ಪಂದ (8) ಮಾಸ್ಕೋ ಒಪ್ಪಂದ
(0) ವರ್ಸ್ಕೆ (1602) ಒಪ್ಪಂದ (D) ಬಾಸ್ಟನ್‌ ಒಪ್ಪಂದ
ಜಂಟಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಧಿವೇಶನದ (108 ೩7110120027 5085101) ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ?
(ಹ) ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್‌ © ಲೋಕ ಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್‌
(೮) ವೈಸ್‌ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್‌ (D) ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್‌ ಮನ್‌
ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ “ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಚೌಕ್‌” ಎಲ್ಲಿದೆ १
(ಹ) ಲಾಹೋರ್‌ (3) ಅಮೃತ್‌ಸರ್‌
(0) ರಾವಲ್‌ಪಿಂಡಿ D) ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ್‌
ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಬಯಲಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?
(ಹ) ಮಲಬಾರ್‌ಕೋಸ್ಟ್‌ © ಸಿರ್ಕರ್‌ಕೋಸ್ಟ್‌
©) ಕೊರೊಮಂಡಲ್‌ ಕೋಸ್ಟ್‌ (0) ಕೊಂಕಣ ಕೋಸ್ಟ್‌
ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ “ನೀತಿ ಆಯೋಗ್‌' ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ /ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು 9
(^) 2015 ಏಪ್ರಿಲ್‌1 ‏رق‎ 2015 ಜನವರಿ 1
€) 2015 ಜುಲೈ? യ) 2015 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 1
ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು “ನಯಂಕರ ಮತ್ತ ಅಯ್ಯಗರ'' ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು ?
(ಹ) ಮರಾಠ ಎಂಪ್ಳೈರ್‌ (3) ಮುಗಲ್‌ ಎಂಪೈರ್‌
(೮) ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪ್ಳೆರ್‌ (D) ಭಾಮಿನಿ ಎಂಪ್ಳೆರ್‌
↽↽↽↽ ‏ا‎ 003/20207र

[P.T.O.]

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept KANNADA : Video