Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept KANNADA
Question Code : A

Page:14


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept KANNADA ' And exam conducted in the year 2020-K. And Question paper code was '003/2020-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 14 out of 16


Excerpt of Question Code: 003/2020-K

೨1,

೨2,

93.

94,

95.

96.

97.

೨8,

೨9.

ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿ ಈ ಪದದಲ್ಲಿಯಾವ ವರ್ಗದ ನಾಮಪದವಿದೆ ?

(ಹ) ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ (B) ಸಂಖ್ಯೇಯ ವಾಚಕ
©) ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ (D) ದಿಗ್ವಾವಾಚಕ ನಾಮ
ನಟ್ಟಿರುಳು ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಸ
(ಯ) ತತ್ತುರುಷ (8) ಗಮಕ ಸಮಾಸ
(€) ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ (D) ಕರ್ಮಧಾರೇಯ
ರಾಮನಲ್ಲಿರಾವಣನಿಂದ ಕೊಂದರು. (ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಆಗುವುದು)
(ಹ) ರಾಮನು ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವನು (3) ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು

(0) ರಾಮನು ರಾವಣನದೆಸೆಯಿಂದಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. (2) ರಾವಣನ ರಾಮನನ್ನು ಕೊಂದನು
ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ“ನಾನಾರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದ”

(ಹ) ನೆರೆ (8) ಮಗು
(0 ಹೆಂಡತಿ D) ಗಂಡ
ಹುಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ
(ಹ) ಪಂಡಿತ 08) ಜ್ಞಾನಿ
(¢) ಸಂಶೋಧಕ (2) ಅವಿವೇಕಿ
ಕನ್ನಡ ಪರಿಷತ್ತಿನ “ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ಪಡೆದ ಲೇಖಕ
(ಯ) ಕಯ್ಯಾರಕಿಷ್ಣಾಣ್ಣರೈ (3) ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ 5
(0) ಕುಂಬಳಿ ಪಾರ್ತ ಸುಬ್ಬ (D) ಸಾರ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್‌
“ಶ್ರೀನಿವಾಸ” ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕವಿ
(ಹ) ಗಿರೀಶ್‌ಕಾರ್ನಾಡ್‌ (3) ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು
(೮) ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್‌ (0) ದಿಡಾ. ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ
“ಹುಚ್ಚು ಮನಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು” ಈ ಕೃತಿಯು ಯಾರ ಆತ್ಮಕಥನವಾಗಿದೆ ?
(ಹ) ಕುವೆಂಪು (8) ಪಂಜೆ ಮಗೇಶರಾಯರು
(0) ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು (D) ಕಯ್ಯಾರಕಿಜ್ಣಾಣ್ಣರೈ
Where there is a will there is a way. (82 ವಾಕ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ)
(ಹಿ) ಮನಸ್ಸುಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ (3) ಮನಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ
(೮) ಮನಸೊಂದು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. (D) ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಸಿದೆ.
‏لي‎ ಜಕ್ಕ
100, 10% 85 6/003/1. (ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ)
(ക) ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ (೫) ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಲವೆಲ್ಲಿ
(ಲ) ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ம) ಬಲವೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲ

ಎಂ 14

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept KANNADA : Video