Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : High School Teacher Malayalam (By Transfer)
Question Code :

Page:10


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name ' High School Teacher Malayalam (By Transfer)' And exam conducted in the year 2023. And Question paper code was '112/2023/OL'. Medium of question paper was in Malayalam or English . Booklet Alphacode was ''. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 10 out of 22
Excerpt of Question Code: 112/2023/OL

൧.:-കാല്‍ചക്രം

8 :-മരപ്പാവകള്‍

൦:-ഉതുപ്പാന്‍െറ കിണര്‍

൧ :-കാണ്മാനില്ല

Correct Answer:- Option-A

Question 42:-oanaaola.cecoled കാലദേശാവസ്ഥകളുടെ സൂചകചിഹ്നങ്ങളും ആവിഷ്ണാരമാധ്യമങ്ങളും
അറിയപ്പെടുന്നത്‌ ഏതു പേരിലാണ്‌?

4:-ഉരിപ്പൊരുള്‍

8 :-കരുപ്പൊരുള്‍

൦:-മുതല്‍പ്പൊരുള്‍

൧ :-ഉള്ളുരൈ

Correct Answer:- Option-B
00٥٥٥۱٥43 :-' ‏<ە دہ‎ സൌന്ദരൃശാസ്ത്ം' രചയിതാവ്‌ ആരാണ്‌?

Az-@qGlaicd ೧೦೧೧೫೮೧1

8 :-കെ.കെ. കൊച്ച്‌

€:-കവിയൂര്‍ മുരളി

൧ :-ടി.കെ. അനില്‍കുമാര്‍

Correct Answer:- Option-A

Question 44:-' yoaatanoale® ೧೧೧೧೪ കൊടികളും
കൊടികള്‍ പൂവിതളില്‍ നിന്റൃതിരുമപ്പൊടികളും

ചുഴലവും കമികിനൈത്തഴുകുമക്കൊടികളും
കൊടിനനൈപ്പാന്‍ വരും മുറൂനടുക്കൊടികളും'

- ഏതു കാവ്ൃത്തിലേതാണ്‌ ഈ വരികള്‍?

4:-ഉണ്ണിച്ചിരുതേവീ ചരിതം

8 :-ഉണ്ണിയാടീചരിതം
൦:-ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം

൧ :-ചന്ദ്രോത്സവം

Correct Answer:- Option-A

Question 45:-'ac aoeemaqyalga® oHGal ഇയ്യോബിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും യാതനകള്‍ക്ക്‌
വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ്‌ ബാഹ്യലോകം അതിന്‍െറ അസാധാരണ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട്‌
മരണസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ യാതനകള്‍ക്ക്‌ വിധേയനാക്കുന്നത്‌' - ആനന്ദിന്‍െറ
'മരണസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌' എന്ന നോവലിനെക്കുറിച്ച്‌ ഇപ്രകാരം നിരീക്ഷിച്ച നിരൂപകനാരാണ്‌?

4:-വി. രാജകൃഷ്ണന്‍
8 :-നരേന്ദ്രപ്രസാദ്‌
൦:-കെ.പി. അപ്പന്‍
൧:-അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍

Correct Answer:- Option-C

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

High School Teacher Malayalam (By Transfer) : Video