Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : Village Extension Officer GR II In Rural Development Dept Kannada
Question Code : A

Page:5


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'Village Extension Officer GR II In Rural Development Dept Kannada ' And exam conducted in the year 2019-K. And Question paper code was '071/2019-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 5 out of 16


Excerpt of Question Code: 071/2019-K

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

ಒಂದು 56 ಸೆ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುವ ದಾರವನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ತು೦ಡಿನ ಉದ್ದವು ದೊಡ್ಡ
ತುಂಡಿನ ಉದ್ದದ ടട ರಷ್ಟುಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ತುಂಡಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು 9

(ಹ) 35 ൫ 40 © 2 D) 24

ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಂಕೂರ್‌ನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೋರುವ ಚಳುವಳಿ ಯಾವುದು ?

(മ) ನಿವರ್ಥನಾ ಚಳುವಳಿ (8) ಮಲಯಾಳಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌

(ಲ) ಇಜಾವಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ (D) ಯಾಚನಾ ಯಾತ್ರಾ

"ಸಮತ್ವ ಸಮಾಜ'ವನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು 9

(ಹ) ವಾಘಭಟಾನಂದ (B) ಚಟ್ಟಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿಕಲ್‌

(ಲ) ಪಂಡಿತ್‌ ಕೆ.ಪಿ. ಕರುಪ್ಪನ್‌ (D) ವೈಕುಂಠ ಸ್ವಾಮಿಕಲ್‌

2019ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ, ಯಾವ ಸಂಗತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ 9

(ಹ) ವಾಘನ್‌ ದುರಂತ

(೫) ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾ ಬಾಗ್‌ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ

€) ಚೌರಿ ಚೌರಾ ಸಂಗತಿ

(D) ಭಗಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ (ನೇಣು ಹಾಕುವಿಕೆ)

ಬ್ಲಡಿ ಸಂಡೆ - ಯಾವ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ 9
(ಹಿ) ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ (೫) ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಥಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ
(೦೮) ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ (D) ಚೀನಿಯರ ಕ್ರಾಂತಿ

ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು 9
(ಹ) ಫಸಲ್‌ ಅಲಿ (೫) ಕೆ.ಎಂ. ಪಣಿಕ್ಕರ್‌

(ര ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌. ಕುನ್ಹು (2) ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಭೂಮಿಯ ಕಾಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಅಶೀ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಯಾವುದು ?

(A) ಗಟ್ಟಿ ಹೊರಪದರ (ಕ್ರಸ್ಟ್‌) (೫) ನಿಲುವಂಗಿ (ಮ್ಯಾಂಟಲ್‌)
€) ಕೋರ್‌ (2) ಲಿಥೋಸ್ತಿಯರ್‌
5 071/2019 - K

{P.T.O}

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

Village Extension Officer GR II In Rural Development Dept Kannada : Video