Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : Sr.Supdt/Accounts Officer Kerala State Insurance Sr.Supdt (SR from ST only Dairy Development
Question Code : A

Page:12


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'Sr.Supdt/Accounts Officer Kerala State Insurance Sr.Supdt (SR from ST only Dairy Development' And exam conducted in the year 2019-K. And Question paper code was '023/2019-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 12 out of 16


Excerpt of Question Code: 023/2019-K

81.

82,

83,

84,

85,

86.

87.

ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿದರು. (ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದ ಯಾವ ನಾಮಪದವನ್ನು ಗುರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ)

(ಹ) ಅಂಕಿತನಾಮ (8) ರೂಢನಾಮ
(೦) ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ (D) ಅನ್ವರ್ಥಕನಾಮ

5703" ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಯಾಗಿದೆ ;
(ಹ) ಆದೇಶ ಸಂಧಿ (8) ಜಶ್ತ್ಯ ಸಂಧಿ
(೧ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ (2) ಸವರ್ಣದೀರ್ಫ ಸಂಧಿ

ಹೋಗುವೆನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9,00ಗಂಟಿಗೆ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ. (ತಪ್ಪಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ)
(A) ನಾನು ಹೋಗುವೆನು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾಳೆ.

(8) ಜೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ.

(ಲ) ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00ಗಂಟೆಗೆ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು.

(D) 9.00ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು ನಾನು.

“ಉಪದ್ರವಿಸು' ಎ೦ಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಪದ ;
(ಹ) ವನ ®) ಕಾಡು © ಅರಣ್ಯ (ಐ) ಉದ್ಯಾನ

*ಸ್ಥಾವರ' ಪದದ ಎರುದ್ಧ ಪದ ;
(ಹ) ಗುರು (3) ಸನ್ಯಾಸಿ (©) ಜಂಗಮ (D) ಚಲಿಸದ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟದ ಪಿಶಾಮಹ :
(ಹ) ಕು೦ಬಳೆ ಸುಂದರರಾವ್‌ (8) ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್‌
€) ಕೀರಿಕ್ಕಾಡು ವಿಷ್ಣು ಮಾಸ್ತರ್‌ (ಐ) ಕುಂಬಳೆ ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆ೦ಡತಿಯ ವಿರಹವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಾವ್ಯ :
(A) ಗೊಲ್ಲೋಥಾ (8) ಗಿಳಿವಿಂಡು (೦) ವೈಶಾಲಿ (ಐ) ಹೆಬ್ಬೆರಳು

ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಳ್ಚ್ಯಣ್ಣ ರೈ ಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ :
(ಹ) ನೆನಪಿನ ದೋಣಿ (8) ದುಡಿತವೇ ನನ್ನ ದೇವರು
(೦) ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು (0) ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ

23/2019 - ೩ 12

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

Sr.Supdt/Accounts Officer Kerala State Insurance Sr.Supdt (SR from ST only Dairy Development : Video