Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept MALAYALAM
Question Code : A

Page:13


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept MALAYALAM ' And exam conducted in the year 2020-M. And Question paper code was '003/2020-M'. Medium of question paper was in Malayalam and English (containing Malayalam questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 13 out of 16


Excerpt of Question Code: 003/2020-M

81.

82,

84,

86.

87,

89,

೨0,

അനു ഒരു വരിയില്‍ മുന്‍പില്‍ നിന്ന്‌ 25 മതും പുറകിൽ നിന്ന്‌ 25 മതും മായി നിൽക്കുന്നു
എങ്കില്‍ ആ വരിയില്‍ എത്ര പേർ ഉണ്ട്‌?

(है) 50 (B) 48
«© 51 (D) 49
2021 ആഗസ്റ്റ്‌ 15 ഞായര്‍ ആയാല്‍ ആ വര്‍ഷം ക്രിസ്തുമസ്‌ ഏതു ദിവസമാകും ?
(മ) ശനി (B) ഞായര്‍
(0) തിങ്കള്‍ (D) പൊല്ല

അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ്‌ 10 ന്റെ ഗുണിതമാണ്‌ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവളുടെ വയസ്സ്‌ 13 ന്റെ
ഗുണിതമായിരുന്നു അമ്മുവിന്റെ വയസ്റെത്ര ?

കൂ 30 (®) ॐ
© 40 (D) 52
ന്റെ % 30 ആയാല്‍ യൂടെ 27% എത്ര?
(A) 60 (8) 30
XY
© 40 © 165

20 ആളുകള്‍ 6 ദിവസം കൊണ്ട്‌ ചെയ്തു തീര്‍ക്കുന്ന ഒരു ജോലി 8 ആളുകൾ എത്ര ദിവസം
കൊണ്ട്‌ ചെയ്തു തീര്‍ക്കും

(ಗಿ) 40 (7) 30

© 15 (D) 48
7 സംഖ്യകള്‍ സമാന്തരശ്രേണിയില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മധ്യപദം 15 ആയാല്‍
പദങ്ങളുടെ തുകയെത്ര ?

(ക) 105 0) 49

(೧ 100 യ) 75
9x36+4+9-9agm?

(ಗಿ) 84 (B) 85

)©0 81 (D) 80
೫], 7, 5 മുന്നക്കങ്ങളാണ്‌ पाए + पार न 75 ആയാൽ 811115 എത്ര?

(ಗಿ) 12 (7) 25

(0 625 യ) 13

5000 രൂപ 8% നിരക്കിൽ 2 വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക്‌ സാധാരണപലിശയ്ക്ക്‌ നിക്ഷേപിച്ചാൽ തിരികെ
ലഭിക്കാവുന്ന തുകയെത്ര ?

(A) 800 (B) 5800

(C) 6800 (D) 5400
പാര്‍ക്കിങ്ങ്‌ ഏരിയായില്‍ നിന്നും രണ്ട്‌ കാറുകള്‍ ഒരേ സമയം പുറപ്പെടുന്നു. ഒന്ന്‌ € 1൬
വടക്കോട്ടും മറ്റൊരു കാർ 8 1 പടിഞ്ഞാറോട്ടും യാത്ര തിരിച്ചു. കാറുകള്‍ തമ്മിലുള്ള

ഇപ്പോഴത്തെ അകലമെത്ര ?
(^) 14km (8) 2km
(೧) 10km (D) 7km

[P.T.O]

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept MALAYALAM : Video