Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : Security Guard/ Guard (SSLC Level Main Examination2022)
Question Code :

Page:14


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'Security Guard/ Guard (SSLC Level Main Examination2022)' And exam conducted in the year 2023. And Question paper code was '028/2023/OL'. Medium of question paper was in Malayalam or English . Booklet Alphacode was ''. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 14 out of 18
Excerpt of Question Code: 028/2023/OL

8 :-ഡിഫ്ത്തീരിയ, ടെറ്റനസ്‌, വില്ലന്‍ച്ചുമ
“ഡിഫ്ത്തീരിയ, പോളിയോ, റുബെല്ല
൧ :-മുകളില്‍ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-B

Question74:-moas aogmaale® ജീവനശൈലി രോഗം

൧:-അര്‍ബ്ദദം, പ്രമേഹം, പക്ഷാഘാതം

8 :-ടൈഫോയ്ഡ്‌, ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സ, ക്ഷയം
(:-വയറിളക്കം, കോളറ, മഞ്ഞപ്പിത്തം

൧ :-ചെങ്കണ്ണ്‌, തിമിരം, ജലദോഷം

Correct Answer:- Option-A

൮൦500൩75 :-കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍െറ അവയവദാന പരിപാടി

൧.:-കാരുണ്യ

8 :-ഹൃദം
:-മൃതസജ്ഞീവനി
൧ :-ജോതിഷ്‌

Correct Answer:- Option-C

റുധടട്രിഠന7 6:-വര്‍ദ്ധിച്ചവരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്‌ നടപ്പിലാക്കി
വരുന്ന പദ്ധതി

൧:-അമൃതം ആരോഗ്യം
8 :-ശലഭം

“സുകൃതം

൧ :-സമാശ്വാസം

Correct Answer:- Option-A

பெ£/0177:-ஐ0 02௨00 86ஓ ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പുമന്ത്രി

൧:-ശ്രീമതി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചര്‍
8 :-ശ്രീമതി വീണാ ജോര്‍;
ശ്രീമതി ടീച്ചര്‍

൧:-ശ്രീ. വി.എസ്‌. ശിവകുമാര്‍
Correct Answer:- Option-B

Question78:-socmyoe8 @qa\n001 കൊറോണ വൈറസ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്ക സംസ്ഥാനം

4:-കര്‍ണ്ണാടക
8 :-മഹാരാഷ്ട്ു
C:-enflanod
൧:-കേരളം

Correct Answer:- Option-D

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

Security Guard/ Guard (SSLC Level Main Examination2022) : Video