Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : WORKSHOP ATTENDER D CIVIL INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT Kannada
Question Code : A

Page:1


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'WORKSHOP ATTENDER D CIVIL INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT Kannada' And exam conducted in the year 2019-K. And Question paper code was ' 015/2019-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 1 out of 14


Excerpt of Question Code: 015/2019-K

15/2019-K

Maximum : 100 marks

Time : 1 hour and 15 minutes

1. ಸರ್ದಾರ್‌ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್‌ ನೆಹರೂರವರಂತೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಆಕ್ಚಿಕೆಯ
ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ ಮಲೆಯಾಳಿ ಯಾರು?

(8) 8. ௦௦. ಪಣಿಕ್ಕರ್‌ © ಕುಮಾರನ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌
(0 ವಿ.ಪಿ. ಮೇನನ್‌ ಉ) ಎಚ್‌. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಗುನ್ಸ್‌ರು
2... ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮಹಾಸಮೈೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಕಾಟನ ಸೇಟ್ರೂರ್‌ ಶಂಕರನ್‌ ನಾಯರ್‌ ಅವರನ್ನು
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು?
(ಹ ನಾಕ್‌ಪೂರ್‌ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ (೫% ಅಮರಾವತಿ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ
0 ಲಾಗೂರ್‌ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ () ಮಲಬಾರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ
8. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು?
@ ಗೋದಿ ® ಭತ್ತ
(0 ಜೋಳ ‏وھ رھ‎
4. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾಸಮಿತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವರ್ಷ:
4) 1951 ൫ 1952
(0) 1954 D) 1950
5. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೇಶಗಳ ಗಡಿರೇಖೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ರಿಟೀಷರು:
‏یص‎ ಸಿರಿಲ್‌ ರಾಡ್‌ಕ್ಲೆಪ್‌ © 00.306 ब्००ढ.०१तेत
(೧ ಮೌಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟನ್‌ D) ಜೀನ್‌ ಜಾಗ್ವಶ್‌
€. ಕೆಳಗಿನ ಯಾರನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಅರಿವಿನ ತಂದೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?
ക ആപ ಈ ಫ್ಲೇಟೋ
(0 ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್‌ D ಜೆರ್ಮಿ ಪೆನ್‌ತಾಮಿ
7. ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ತೆರಿಗೆ :
ಖ ಶೆಶ್‌ ൪ ಶರ್‌ಜಾರ್ಜ್‌
(0 ಸೇವಾತೆರಿಗೆ 0) ಮೌಲ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ತೆರಿಗೆ
A 3

[९.7.04]

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

WORKSHOP ATTENDER D CIVIL INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT Kannada : Video