Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : Workshop Attender Machinist (SR For SC/ST) Industrial Training Kannada
Question Code : A

Page:2


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'Workshop Attender Machinist (SR For SC/ST) Industrial Training Kannada ' And exam conducted in the year 2019-K. And Question paper code was '034/2019-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 2 out of 14


Excerpt of Question Code: 034/2019-K

8.

10.

11,

12.

18.

14,

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾತಂತ್ರ್ಯನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾವುದು?
(ಉ ಗುರುವಾಯುರ್‌ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ര ವಯಕ್ಕಮ್‌ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
(0) ತಿರುವಾರ್ಟ್‌ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ O ಪಲಿಯಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಎಡ್ಡಿನ್‌ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್‌ ಅವರು ಬರೆದ “ಏಷ್ಯಾದ ಬೆಳಕು”. (11605 of |) ಪುಸ್ತಕವನ್ನು
“ಶ್ರೀಬುಧಚರಿತಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದವರು ಯಾರು?

(ಹ ವೇಲುತೊಡ್‌ ಕೇಶವನ್‌ 9 ಡಾ. ಪಲ್ಬು

(0) ಎ. ಶ್ರೀಧರಮೆನೊನ್‌ യ) ಕುಮಾರನಾಸನ್‌
ಆಧುನಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು?

८4) ಕದಮ್ಮನಿಟ್ಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್‌ @ ಎ೦, ಎನ್‌. ವಿಜಯನ್‌

(0) ವೈಲೊಪಿಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಧರಮೆನೊನ್‌ 2) ಎಂ. ಕೆ. ಸಾಣು
“ತಿರುವಿತಮ್‌ಕೂರ್‌ನ ರಭಾನ್ಸಿರಾಣಿ” ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು?

(5) ಆರ್ಯ ಪಲ್ಲಮ್‌ ര ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಚೆರಿಯನ್‌

(0 ಎ.ವಿ. ಕುಟ್ಟಿಮಲು ಅಮ್ಮ (0) ಲಲಿತಾ ಪ್ರಭು

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಗುರು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನಾಧರಿಸಿದ “ಯುಗಪುರುಷನ್‌” ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಯಾರು)

(ಹ) ಆರ್‌. ಸುಕುಮಾರನ್‌ (8) ಟಿ. ವಿ. ಚಂದ್ರನ್‌

(0 ಶಾಜಿ ಎನ್‌ ಕರುಣ್‌ 0) €ट्छण्ठ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್‌
ಯಾವ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು “ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ” ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ?

ക कुष्ठ ಅಯ್ಯ ವೈಕುಂಡನ್‌ (೫ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು

(0) ಅಯ್ಯಂಗಾಳಿ o ಚಟ್ಟಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್‌

“ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ, ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ, ಎದ್ದೇಳಿ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ” - ಇದು ಯಾವ
ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಹೇಳಿಕೆ?)

‎ಕುಮಾರನಸನ್‌ 8 ವಾಗ್ಧದಾನಂದ ಗುರುಕ್ಕಳ್‌‏ فص

‎(© ಸಹೋದರನ್‌ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್‌ 0) ವಿ. ಟಿ. ಭಟ್ಟ ತಿರಿಪ್ಪಾದ್‌

‎84/2019-85 4 A

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

Workshop Attender Machinist (SR For SC/ST) Industrial Training Kannada : Video