Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : POWER LAUNDRY ATTENDER MEDICAL EDUCATION KANNADA
Question Code : A

Page:1


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name ' POWER LAUNDRY ATTENDER MEDICAL EDUCATION KANNADA' And exam conducted in the year 2019-K. And Question paper code was '057/2019-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 1 out of 14


Excerpt of Question Code: 057/2019-K

57/2019-K

Maximum : 100 marks

Time : 1 hour and 15 minutes

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ :
കു 50 ಕ್ಷಣಗಳು (89) 51 ಕ್ಷಣಗಳು
(0 52 ಕ್ಷಣಗಳು യ 49 ಕ್ಷಣಗಳು

2. ಮಲಯಾಳ ಕಾದಂಬರಿ "ಆರಾಚ್ಚಾರ್‌” ದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು?
८4) ಕೆ. ಆರ್‌. ಮೀರಾ (3) ಇರೋಂ ಶರ್ಮಿಳಾ
(0೮) ಸುಗಶಾ ಕುಮಾರಿ D) ನೀಲ ಶೀತಿ

8. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇ-ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
(ಯ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (8) ಅಸ್ಸಾಂ
(೧) ಮೇಘಾಲಯ (2) ಪಂಜಾಬ್‌

4. ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದು?
‏فص‎ ಕಬ್ಬು (3) ಉದ್ದ ಅವರೆ
(೧) ನೆಲಗಡಲೆ (2) ಕ್ಯಾರೆಟ್‌

5. ಸೌರಮಂಡಲದ ಅಶೀ ದೊಡ್ಡ ಗೃಹ :

(ಉ ಭೂಮಿ ೧) ಶುಕ್ರ
© ಬುಧ D) ಗುರು

6. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು :
മു ಕಸ್ತೂರ ಬಾ (3) ಪುಥಳೀಬಾಯಿ
€) ಜೀಜಾಬಾಯಿ (D) ರಮಾಬಾಯಿ

7... ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್‌ ಜನರಲ್‌ :
(ಹ) ಜವಕರ್‌ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು (൫) ಸರ್ದಾರ್‌ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೀಲ್‌
(೮) ಮೌಲಾನ ಅಬುಲ್‌ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್‌ (D) ಸ. ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ

8... ಕುಡಗಿನ ಹಾಡು, ವಂಜಿ ಹಾಡು ಎಂಬ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯು ಆಸಾನನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾವ್ಯ :
@ SO | ®) ಕರುಣ
0 ಪ್ರರೋಧನಂ (0) ಲೀಲಾ

[P.T.O.]

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

POWER LAUNDRY ATTENDER MEDICAL EDUCATION KANNADA : Video