Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : High School Teacher Natural Science (Kannada Medium)
Question Code :

Page:11


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'High School Teacher Natural Science (Kannada Medium)' And exam conducted in the year 2023. And Question paper code was '113/2023/OL'. Medium of question paper was in Malayalam or English . Booklet Alphacode was ''. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 11 out of 22
Excerpt of Question Code: 113/2023/OL

C:- gn’ Baer aoe

0:-ಟ್ರಾನ್ಸಿಕ್ರಿಪ್ಣನ್‌

Correct Answer:- Option-B
೦೬6500748:-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್‌ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು

‎दभ‏ - :م

‎8;-ನೈಟ್ರೊಕೊಕಸ್‌

‎ಆ:-ನೋಸ್ಟಾಕ್‌

‎0:-ನೈಟ್ರೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌

‎Correct Answer:- Option-C
೦೬6500749:-ಸ್ಕೂಡೊಮೊನಾಸ್‌ ಪುಟಿಡಾವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

‎ಓಿ-ಬಯೋಲೀಚಿಂಗ್‌

‎8:-ಬಯೋಸ್ಟಾರ್ಜಿಂಗ್‌

‎€;-ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್‌

‎ಔ:-ಬಯೋಗೆನ್ಸಿಂಗ್‌

‎Correct Answer:- Option-C
Question50:-d¢ABANYQ ௦லஷ்ஸ்‌ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ (ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್‌) ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ?

‎ಿ;-ಹಶಿಮೊಟೊ ಥೈರಾಯಿಡಿಟಿಸ್‌

‎8:-ಡಿಜಾರ್ಜ್‌ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌

‎ಆ;-ರುಮಟಾಯ್ಡ್‌ ಸಂಧಿವಾತ

‎ಔ;-ಮಲ್ವಿಪಲ್‌ ಸಿರೋಸಿಸ್‌

‎Correct Answer:- Option-B
Question51:-Ban'a ಮಾದರಿಯಿಂದ ಡಿಎನ್‌ಎ ಪತ್ತೆಗೆ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್‌ ವಿಧಾನ

‎ಡ;-ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್‌

‎5;-ನಾದರ್ನ್‌ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್‌

‎€.-ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್‌

‎7:-ಸದರ್ನ್‌ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್‌

‎Correct Answer:- Option-D
0೬೮5॥೦೧52:-ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪದ

‎۸-000 ವ್ಯವಸ್ಥೆ

‎8:-ನಿಶ್‌

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

High School Teacher Natural Science (Kannada Medium) : Video