Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : LDC VARIOUS 2014 WAYANAD ( Malayalam )
Question Code : D

Page:1


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'LDC VARIOUS 2014 WAYANAD ( Malayalam ) ' And exam conducted in the year 2014-M. And Question paper code was '002/2014-M'. Medium of question paper was in Malayalam and English (containing Malayalam questions) . Booklet Alphacode was 'D'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 1 out of 12

Excerpt of Question Code: 002/2014-M

4.

5.

2/2014-M

Maximum : 100 marks

Time : 1 hour and 15 minutes
ഒരു ശ്രീയ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്‌ ബാബു പറഞ്ഞു, 'എന്റെ അമ്മയുടെ മകളുടെ അച്ഛന്റെ
സഹോദരിയാണ്‌ അവര്‍'. ആ (സ്രീ ബാബുവിന്റെ ആരാണ്‌? ⊳

∹⋀⊐⋯⇃⋯⊡⋒ 80 ‏شعديده‎
‎(0) അമ്മായി (0) അമ്മ

5114310 എന്നത്‌ 37081 എന്നും 104 എന്നത്‌ 5465 എന്നും കോഡ്‌ ചെയ്യാര്‍ അതേ ഭാഷയില്‍
1111 എങ്ങനെ കോഡ്‌ ചെയ്യാം?

(മ) 7615 B) 7162
(¢) 7 (D) 1867

65872 - 4117 - 3218 = ? + 16218
(५) 58537 (B) 45587
(€) 42319 (D) 46436

ലീന മണിക്കൂറില്‍ 40 കി.മീ. വേഗത്തില്‍ കിഴക്കോട്ടും ഇന്ദു മണിക്കൂറില്‍ 80 കി.മീ. വേഗത്തില്‍
വടക്കോട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത്‌ നിന്നും രാവിലെ 8 മണിക്ക്‌ കാറോടിച്ച്‌ പോയി. 2 മണിക്കൂര്‍ കഴിയുമ്പോള്‍

അവര്‍ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അകലം എത്രയായിരിക്കും?
(ക) 100കി.മീ. (8) 700.
© 110804 D) 60കിമീ.

തീയ്യതി : കലണ്ടര്‍; സമയം :
(ക മണിക്കൂര്‍ (8) ദിവസം
(മ സൂര്യന്‍ (൬ ക്ലോക്ക്‌

ഒരു സംഖ്യയുടെ 66%, 96 ആയാൽ അതിന്റെ 25% എത്ര?

A) 45 (B) 36
(0): 44 (D) 38

[?.1'.0.]

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

LDC VARIOUS 2014 WAYANAD ( Malayalam ) : Video