Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : BOAT LASCAR POLICE LIFT OPERATOR APEX SOCIETIES/KSCB LTD ( Kannada )
Question Code : B

Page:1


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'BOAT LASCAR POLICE LIFT OPERATOR APEX SOCIETIES/KSCB LTD ( Kannada )' And exam conducted in the year 2013. And Question paper code was '165/2013'. Medium of question paper was in Malayalam or English . Booklet Alphacode was 'B'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 1 out of 12
Excerpt of Question Code: 165/2013

‎K‏ - 2013/ ااا

‎1:

‎യാർ 080300 ಪ್ರಥಮ ಗಪರ್ನರಠ್‌ ಜನರಲ್‌ |

‎(¢) ணில்‌ 8) ജ്ഞ டு லின்‌ மண்ணை ஊளை
ಕುಂಜಗಾಲಿ ಮರಿಕ್ಕರ್‌ ಯಾಥ ನಾವಿಕ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು ?
(ಓ) /ಸಾಮೂದಿರಿಯ (1): ಕೊಚ್ಚಿ ರಾಜನ

‎(€)) | | ತಿರುವಿಡಾಂಕೂರು ರಾಜನ (D) : ಪಳಶ್ಕಿ ರಾಜನ

‎ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಪರ್ವಶ :

‎(೬) ಆನಮುಡಿ (ಗ) : ಮೌಂಟ್‌ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ | (ಲ). ಮೌಂಟ್‌ 19 (1)) | ಕಾಂಚನ್‌ಜಂಗ

‎ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದವರಲ್ಲಿ ಭಾರತರತ್ನ ಬಹುಮಾನ ದೊರಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ )

‎(ക) ಎಲ್‌.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ (8) ൭.5. ನರಸಿಂಹರಾವ್‌
(9) ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ್‌ (0) : ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿಥಾಗಾಂಧಿ

‎"ಗೋಡ್‌ ಆಫ್‌ ಸ್ಮಾಲ್‌ ಥಿ೦ಗ್ಸ್‌' ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ :
(4) ಮಾಧವಿಕುಟ್ಟಿ இ கை ರೋಯ್‌
(©) கல்‌ ஐல (0) | ಎ.ಹಿ.ಜೆ. ಆಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ

‎ಕೇರಳದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ದೇಶೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :
(A) 2 ൫ 7 © 9 (೧) |5

‎"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ :ತೀರುವೆನು' ಇದು ಯಾರ ಘೋಷಣೆಯ
ವಾಕ್ಕವಾಗಿದೆ ?

‎(ಗಿ) ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್‌ இ ಸುಭಾಷ್‌ ಚಂದ್ರ ಜೋಸ್‌
(0) ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ (D) | ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ
3

‎௩.0)


Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

BOAT LASCAR POLICE LIFT OPERATOR APEX SOCIETIES/KSCB LTD ( Kannada ) : Video