Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : Electrician - Animal Husbandry
Question Code : A

Page:9


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'Electrician - Animal Husbandry ' And exam conducted in the year 2022-M. And Question paper code was '079/2022-M'. Medium of question paper was in Malayalam and English (containing Malayalam questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 9 out of 13
Excerpt of Question Code: 079/2022-M

(3

63.

66.

67.

69.

079/22-M

താഴെ പറയുന്ന ഏതു ഇല്ക്ടരിക്കല്‍ ഇന്‍സ്ത്കുമെന്റില്‍ ആണ്‌ മള്‍ട്ടീപ്പയെര്‍ ഉപയോ
ഗിച്ച്‌ ഉപകരണത്തിന്‌ അളക്കാനുള്ള പരിധി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്‌ ?

A) ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ 8) വോള്‍ക്ടുമീറ്റര്‍
©) ഫ്രിക്വന്‍സി മീറ്റര്‍ 0) ഓം മീറ്റര്‍
ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മറിന്റെ പരിമാണം ഏതു യൂണിറ്റില്‍ ആണ്‌ പറയുന്നത്‌ ?
A) കിലോ വോള്‍ട്ട്‌ 8) കിലോ വാട്ട്‌സ്‌
C) വാട്ട്‌സ്‌ 0) കിലോ വോള്‍ട്ട്‌ ആംപിയര്‍
~ പെര്‍മനന്റ്‌ മാഗണെറ്റ്‌ മുവിങ്‌ കോയില്‍ ഇന്‍സ്ത്കുമെന്റില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാമ്പിങ്‌
രീതി ഏതാണ്‌ ?
൧) ചുഴി ധാരാ ഡാമ്പിങ്‌ രീതി 8) വായു പ്രതിരോധ ഡാമ്പിങ്‌ രീതി
C) ദ്രാവക പ്രതിരോധ ഡാമ്പിങ്‌ രീതി D) ഇവയൊന്നുമല്ല,

. ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മറിലേക്കുള്ള ലോഡ്‌ കുറയുമ്പോള്‍ താഴെ പറയുന്നവയില്‍ എന്തി

നാണ്‌ ച്യൃതി സംഭവിക്കുന്നത്‌ ?
A) കോര്‍ നഷ്ടം 8) കോപ്പര്‍ നഷ്ടം
©) ഹിസ്റ്ററെസിസ്‌ നഷ്ടം 0) എഡ്ഡി കറന്റ്‌ നഷ്ടം

എക്സ്പ്പോഷന്‍ വെന്റിലെ ഉരോദരഭിത്തി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ഏത്‌ മെറ്റീരിയല്‍
കൊണ്ടാണ്‌ ?

A) സിലിക്ക 8) തകരം ©) പോര്‍സ്്‌ലൈന്‍ 0) ഗ്ലാസ്‌
ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ ദ്രാവകം ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ എന്തിനുവേണ്ടി ?

A) തണുപ്പിക്കല്‍, ശ്വസനം 8) ശ്വസനം, ചൂടാക്കല്‍

C) തണുപ്പിക്കല്‍, വൈദ്യുതീ രോദനം 0) വൈദ്യുതീ രോദനം, ശ്വസനം

. മൂുവിങ്‌ കോയില്‍ ഇന്‍സ്ത്കുമെന്റിന്റെ സ്കെയില്‍

A) രേഖീയമായത്‌ 8) വ്രകീകരിച്ചത്‌

0) ലോഗരിതമിക്‌ 0) ഇവയൊന്നുമല്ല,

വൈദ്യുത അളവുപകരണങ്ങളില്‍ നിയ്ര്രണ ചുഴറ്റുബലം ഉല്ലാദിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിങ്‌ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ഏതു പദാര്‍ത്ഥം കൊണ്ടാണ്‌ ?

A) ഫോസ്കര്‍ ബ്രോമൈഡ്‌ 8) ഫോസ്റ്റര്‍ ക്ലോറൈഡ്‌

C) ഫോസ്റ്റര്‍ ബ്രോണ്‍സ്‌ D) ഫോസ്റ്റര്‍ ക്രോമാറ്റിന്‍

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

Electrician - Animal Husbandry : Video